Teléfono: 988 40 02. Fax: 988 45 43 72. Emailadministracion@concellosarreaus.com

Subvención concedida a este concello por parte da Consellería de medio Ambiente e Ordenación do Territorio Coofinanciada o 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, para a elaboración de Estratexias de Sustentabilidade Ambiental coa finalidade de integrar a adaptación ao cambio climático na xestión e planificación pública.