::Rexistrarse | ::Olvidou o seu Contrasinal
::Acceso ó Correo

 


Sarreaus
Ourense
Superficie 77,3 km²
  Guia Definicións
Descargar PDF

SOCIEDADE E POBOACIÓN
Poboación (Padrón) Total Homes Mulleres Período Fonte
Poboación 1.755 .. .. 2006 INE
   de 0 a 15 anos 128 67 61 2005 INE
   de 16 a 64 anos 925 470 455 2005 INE
   de 65 e máis anos 747 350 397 2005 INE
Poboación estranxeira 5 1 4 2005 INE
Idade media 54,5 52,8 56,1 2005 IGE
Movemento natural da poboación Total Homes Mulleres Período Fonte
Nacementos 2 1 1 2005 IGE-INE
Defuncións 33 16 17 2005 IGE-INE
Matrimonios 5 2005 IGE-INE
Saldo vexetativo -31 2005 IGE-INE
Movementos migratorios Emigracións Inmigracións Período Fonte
Á mesma provincia 27 19 2005 INE
A outra provincia 11 5 2005 INE
A outra comunidade 10 15 2005 INE
Estranxeiro 3 1 2005 INE
Paro rexistrado (2) Total Homes Mulleres Período Fonte
Por idade
   menores de 25 anos 5 2 2 2005 CT
   outras idades 84 33 52 2005 CT
Por sectores de actividade
   Agricultura 10 2005 CT
   Industria 11 2005 CT
   Construción 13 2005 CT
   Servizos 46 2005 CT
   Sen emprego anterior 10 2005 CT
Eleccións Dato Período Fonte
Censo electoral 1.616 2005 CP
Indicadores demográficos Dato Período Fonte
Taxa bruta de natalidade (o/oo) 2,5 2004 IGE
Taxa bruta de mortalidade (o/oo) 13,9 2004 IGE
Índice de envellecemento 368 2005 IGE
Idade media á maternidade 31,7 2004 IGE
Número medio de fillos por muller 0,6 2004 IGE
Taxa bruta de nupcialidade (o/oo) 2,5 2004 IGE
Idade media ó primeiro matrimonio Homes Mulleres Período Fonte
35,2 32,4 2004 IGE
Censo de vivendas 2001 Dato Período Fonte
Vivendas familiares 1.025 2001 INE
   principais 777 2001 INE
   secundarias 194 2001 INE
   baleiras 53 2001 INE
Edificios 1.056 2001 INE
Locais 63 2001 INE
Actividade (Censo 2001) Total Homes Mulleres Período Fonte
Taxa de actividade 32 38,3 26,1 2001 INE
Taxa de paro 7,7 6,8 9 2001 INE
Ocupados por sectores
Agricultura 117 40 77 2001 INE
Pesca 1 1 0 2001 INE
Industria 67 45 22 2001 INE
Construción 87 82 5 2001 INE
Servizos 217 120 97 2001 INE

 

ECONOMÍA
Agricultura Dato Período Fonte
Número de explotacións de gando bovino 46 2005 IGE-CMR
Total bovinos 1.824 2005 IGE-CMR
Administración pública Dato Período Fonte
Ingresos municipais .. 2005 MH
      Impostos directos .. 2005 MH
      Impostos indirectos .. 2005 MH
      Taxas e outros .. 2005 MH
Rendemento medio do IRPF 8.375,12 2004 AEAT
Construción (3) Dato Período Fonte
Número de vivendas a crear de nova planta 0 2005 IGE-MF
Variación neta do parque de vivendas 0 2005 IGE-MF
Número de edificios a crear de nova planta 0 2005 IGE-MF
Comercio polo miúdo Dato Período Fonte
Número de establecementos comerciais 6 2002 IGE
Superficie de venda media m² 58,3 2002 IGE
Indicador municipal da renda dos fogares (1) Dato Período Fonte
Renda dispoñible bruta (euros por habitante) 6.602 2002 IGE
Empresas (4) Dato Período Fonte
Empresas por condición xurídica
   Persoas físicas 39 2004 IGE
   Sociedades anónimas 2004 IGE
   Sociedades de responsabilidade limitada 5 2004 IGE
   Cooperativas 2004 IGE
   Outras 4 2004 IGE
Empresas por actividade Industria Construción Servizos Período Fonte
3 17 28 2004 IGE
Empresas por estratro de asalariados Dato Período Fonte
Peme 48 2004 IGE
Microempresa 47 2004 IGE
        sen asalariados 31 2004 IGE
        de 1 a 9 asalariados 16 2004 IGE
Pequena empresa (de 10 a 49 asalariados) 1 2004 IGE
Mediana empresa (de 50 a 249 asalariados) 2004 IGE
Gran empresa (250 e máis asalariados) 2004 IGE
Número de unidades locais 57 2004 IGE

Para máis información consultar o banco de datos municipal

(..) Dato non dispoñible
(-) Non procede
(X) Segredo estatístico
(1) Datos provisionais
(2) O Total pode non coincidir coa suma de Homes e Mulleres xa que os datos son as medias de varios meses. A partir de Maio de 2005 hai un cambio metodolóxico. Os datos do ano 2005 son a media dos meses de Maio a Decembro
(3) As sumas provinciais non coinciden coas municipais xa que se realizan estimacións por elevacións para concellos sen resposta, distinguindo entre maiores e menores de 10.000 habitantes
(4) Nota: só se inclúen as empresas con sede social en Galicia
AEAT: Agencia Estatal de la Administración Tributaria
CMR: Consellería do Medio Rural
CP: Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
CT: Consellería de Traballo
IGE: Instituto Galego de Estatística
INE: Instituto Nacional de Estadística
MF: Ministerio de Fomento
MH: Ministerio de Hacienda 
 
 
 
    Acceso
    Buscador de Ofertas
    Ofertas Destacadas
 
 
    Acceso a Empresas