Teléfono 988 45 40 02 - Praza do Toural Nº1 - Sarreaus (Ourense), 32631 - administracion@concellosarreaus.com

Concello de Sarreaus

OMIX

 

 

Oficina Municipal de Información:

Carné Xove é unha tarxeta persoal e intransferible quelle permite ós xóvenes, con idades comprendidas entre 12 e 25 anos, acceder a unha ampla oferta de servizos dun xeito máis económico.Tanto no territorio nacional como nos 40 países europeos nos que o carné xove euro<26 está implantado.

Con este carné poden optar a descontos en cultura, espectáculos, comidas, aloxamentos, cursos, compras, viaxes, transportes, etc. e beneficiarse de amplas rebaixas por parte de establecementos e institucións.

Para poder solicitalo deberá presentar o D.N.I., cubrir un impreso de solicitude, que lle facilitaremos na OMIX, pagar unhas taxas de 6 euros en calquera entidade bancaria e adxuntar unha foto tamaño carné.

Dirección

Praza do Toural Nº1

Sarreaus (Ourense), 32631

 

Política de privacidade

Contacto

Teléfono 988 45 40 02

Email administracion@concellosarreaus.com

Fax 988 45 43 72

Horario

Horas: 9 a 15 horas

Días: de lúns a venres